Menü Kapat

Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları

Ziyaretçi Kuralları

 1. Hastanemizde konuk olarak kaldığınız süre içerisinde rahat ve huzur içinde olmanızı sağlamak amacıyla idaremizce aşağıda belirtilen düzenlemelerde bulunulmuştur.
 2. Hastanemizde her gün gündüz 12.00-13.30 akşam 18.00-21:30 saatleri arasında hasta ziyareti yapılmaktadır.
 3. Hastalarımızın sağlığı ve tedavilerinin aksamaması için ziyaretçilerin dışarıdan getirdiği kokulu yiyecek ve içecekler kabul edilmemektedir.
 4. Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretinde bulunmamaları konusunda aileler bilgilendirilmektedir.
 5. Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.
 6. Hastanemizde tedavi alan diğer hastalarımızın rahatı açısından hasta odasına üçten fazla sayıda ziyaretçinin girmemesi, gürültü yapılmaması konusunda hassas davranılmalıdır.
 7. Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.
 8. Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemesi rica edilmektedir.
 9. Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına topraklı çiçek kabul edilmemektedir.
 10. Yatış sırasında para ve her türlü değerli eşyanın hasta tarafından kendi yakınına teslim edilmesi gerekmektedir.
 11. Ziyaretçilerimizin hastane içinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
 12. Kurumumuzca belirlenen bu kurallar, huzurlu ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacı ile oluşturulmuştur.

Yoğun Bakım Ziyaretçi Kuralları

 1. Yoğun Bakım Ünitelerinde günde iki kez hastanın birinci derece yakınları tarafından ziyaret gerçekleştirilebilir. Özel durumlarda ise bölüm doktorunun izni ile kısa süreli ziyaret yapılır.
 2. Ziyaretçi sayısı en fazla 2 kişi ile sınırlıdır.
 3. Yoğun Bakım Ünitelerine yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.
 4. Ziyaret esnasında ziyaretçilerin Yoğun Bakım Giriş Kurallarına uyması beklenmektedir.
 5. Yoğun Bakımda bulunan hastanız hakkında bilgi almak için lütfen hekimimize başvurunuz.
 6. Yoğun Bakım Ünitelerine 12 yaşından küçük çocukların ziyaret amacıyla girmeleri yasaktır.

Refakatçi Kuralları

 1. Hastanemizde refakatçilerin kalması için uygun koşullar sağlanmıştır.
 2. Yoğun Bakım Ünitemizde refakatçi uygulaması yoktur.
 3. Hastanıza refakatçi gerekip gerekmediği konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.
 4. Refakatçilerin hastanemizin tüm kurallarına uyması beklenmektedir.
 5. Refakatçilerin hastalarının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde yardım etmesi beklenmektedir.
 6. Refakatçinin, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında her hangi bir uygulamada bulunması yasaktır.
 7. Hasta odasında refakatçi olarak sadece 1 kişi kalabilir.